Witaj na nowej stronie Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim! Liczymy, że będziesz częstym jej gościem!

Aktualności

07 czerwca 2020 19:54 | Aktualności

ZADANIA 07.06.2020r.

język polski, historia, plastyka klasa 5

język polski. temat: Co należy umieścić w ogłoszeniu? (str. 360, 361)
Obejrzyj lekcję na kanale uczeń sam w domu "LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO. Lekcja 7.Jak napisać - ogłoszenie?"
zapoznaj się dokładnie z zawartością tematu w podręczniku. Przeanalizuj zadania i wykonaj zad.2 (do wyboru)
 
historia. (Omijamy jeden temat). Temat: Zjednoczona Polska. 
Obejrzyj lekcje dla klasy 5 dotyczące zjednoczenia Polski na kanałach:  Kujawsko- Pomorska e-szkoła oraz Piotr Podlewski lub wybierz którąś. Przeczytaj temat. Wykonaj kartę pracy
 
plastyka. Sztuka starożytnej Grecji. Obejrzyj lekcję na kanale  plastyka - lekcje online. zamieszczony jest tam też link do prezentacji. Napisz notatkę, co jest typowe, charakterystyczne dla sztuki starożytnej Grecji. Może być w punktach
 
 
historia, plastyka kl 4
 
historia. temat: Żołnierze niezłomni.
Przeczytaj temat i obejrzyj lekcję na kanale Klub Historyczny Contra Spem Spero "Pilecki i Inka - żołnierze niezłomni". 
Wykonaj kartę pracy
 
 
plastyka. Temat: Technika malarska? Czy technika rysunkowa? W świecie pasteli.
Obejrzyj lekcję na kanale Joanna Białek. Spróbuj wykonać podobną pracę. Jej efekty przyślij do oceny. A więc... Do dzieła!
 
 
plastyka kl 7
 
temat: Performance. Obejrzyj różne filmy, na różnych kanałach poświęcone performance, aby jak najwięcej wiedzieć o tej dziedzinie artystycznego wyrazu. Jak wrócimy do szkoły, porozmawaiamy o tym. 
I jeszcze ważna informacja. Niektórzy z Was zmuszają mnie do tego, abym postawiła oceny niedostateczne, ponieważ nie mają ani jednej oceny pozytywnej.
 
Test całoroczny dla klasy 6- j.polski

 
Muzyka kl 7
 
Zapoznaj się z tematem lekcji -posłuchaj piosenki ,,Pędzą konie "
 
 
muzyka kl 6
 
Wypełnij kartę pracy.
 
 
muzyka kl 5
 
Zapoznaj się z tematem lekcji,  wypełnij kartę pracy.
 
 
muzyka kl 4
 
Zapoznaj się z tematem lekcji ,posłuchaj w  szanty pt ,,Morskie opowieści"
 
 
Rejestr zadań Józef Drozdowski i tematy przyroda kl. IV 08- 09. 06.2020
 

08.06.2020r.
Temat: Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie- podsumowanie działu 7.
1. Przepisz do zeszytu z podręcznika od str.202 do str.204 informacje pod numerem 8,10,14,15.
Zdjęcia z wykonanych zadań z 8 czerwca proszę przesłać najpóźniej do 12 czerwca ( piątek)
najlepiej na maila a-conto.sp@wp.pl lub na telefon 698 335 325.
09.06.2020r.
Temat: Sprawdzian pisemny z działu 7.
Uwaga rodzice. We wtorek 9 czerwca odbędzie się sprawdzian pisemny z działu 7 , podręcznik od str.
162 do str.214. Każdy uczeń przygotuje dwie kartki A4. Treść dwóch zadań uczniowie otrzymają we
wtorek 9 czerwca o godz. 8 na Messengera kl. IV. Praca powinna być obowiązkowo podpisana na
każdej kartce, oraz czytelna i samodzielna. Wymagane jest co najmniej 8 zdań z każdego zadania (
może być więcej). Zdjęcia ze sprawdzianu należy przesłać do godz. 15 we wtorek 9 czerwca wyłącznie
maila a-conto.sp@wp.pl.

 

"Oddziaływanie Internetu na dzieci i młodzież"

 

Informacje dla rodziców
Oddziaływanie Internetu na dzieci i młodzież
Rodzice i nauczyciele coraz częściej zauważają, że dziecko co chwilę zerka w ekran, przebywa w jego
towarzystwie przez większość swojego czasu i nie jest zainteresowane interakcjami z rodziną czy
kolegami. Podejmują też szereg nieskutecznych działań, aby wpłynąć na to zachowanie. Telefon nie
tylko stał się najbliższym człowiekowi urządzeniem, ale też wydaje się, że może przejmować funkcję
najlepszego przyjaciela. Co takiego dzieje się, że dzieci i młodzież tak silnie angażują się w aktywności
online w telefonach?
Obrazem dzisiejszych czasów są często puste podwórka i ludzie, szczególnie młodzież, wyłączona ze
wszystkiego, co się dzieje wokół, całkowicie pochłonięta ekranem smartfona. Takie obrazy dotyczą
nie tylko pojedynczych osób, ale też grup nastolatków, które zamiast rozmawiać, czy wspólnie się
bawić, spędzają wspólnie czas skupieni wyłącznie na tej aktywności.
Internet – najpopularniejsze źródło rozrywki i środek komunikacji
Z badań wynika, że młode osoby najczęściej korzystają z Internetu w celu rozrywki oraz do
komunikacji z innymi osobami. Rozrywka jest pojęciem o szerokim znaczeniu i w tym przypadku może
dotyczyć zarówno oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry i innych zadań, które umilają
czas. Dostęp do tych wszystkich aktywności jest łatwy i często bezpłatny, a więc można z niego
korzystać bez ograniczeń. Dzieci i młodzież w Internecie poszukują także informacji oraz wiedzy, a
więc traktują to medium jako wiarygodne i niezawodne, gdyż dostarcza ono odpowiedzi na nurtujące
pytania niemal od razu po wpisaniu hasła do wyszukiwarki.
Komunikacja online raz na zawsze zmieniła podejście do znajomych, których chce się poznać, ale w
świecie realnym utrudnia to poczucie wstydu, czy odległość zamieszkania, której z powodów
technicznych czasem nie da się pokonać. Nawiązywanie relacji za pomocą Internetu okazało się być
dla wielu osób łatwiejsze niż poznawanie się twarzą w twarz. Te wszystkie aktywności wiążą się z
najważniejszymi aspektami życia młodego człowieka, dlatego realizując je online młodzi spędzają
wiele czasu korzystając z różnych urządzeń, a przede wszystkim smartfonów.
Potrzeby rozwojowe, czyli poszukiwanie atrakcji…
Problem korzystania przez dzieci i młodzież z telefonów komórkowych dotyczy nie tylko
patologicznego używania tych urządzeń, ale też używania w ogóle i wiąże się z głębszą sferą potrzeb
człowieka w takim wieku oraz jego funkcjonowania w otaczającym świecie. Dzieci i młodzież
charakteryzują się dużą potrzebę stymulacji i poszukują bodźców, które mogą być dla nich atrakcyjne.
Jeśli ta potrzeba nie jest spełniana w otoczeniu, może zdarzyć się tak że będą starali się ją zaspokoić
poprzez różne aktywności online. Ważną potrzebą, z którą może być związane korzystanie Internetu
w telefonie jest potrzeba afiliacji, przynależności do grupy. Życie towarzyskie wielu grup nastolatków
toczy się online, a Internet stał się jednym z ważniejszych sposobów na podtrzymywanie relacji.
Niektóre aktywności online mogą się wiązać również z potrzebą uznania, prestiżu który mogą uzyskać
poprzez różne dokonania udokumentowane online. W świecie online może również funkcjonować
presja rówieśników związana z podejmowaniem różnych zachowań, w tym zachowań ryzykownych.
Potocznie funkcjonuje również określenie, że jeśli nie ma kogoś w sieci, to nie istnieje. To pokazuje

jak silny wpływ na obraz młodego człowieka może mieć korzystanie z tego medium. Ważnym
czynnikiem wpływającym na ilość czasu spędzanego w Internecie oraz sposób spędzania tego czasu
jest też nuda.
… albo sposób na poradzenie sobie z nudą
Od zawsze nuda jest kłopotliwym stanem zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Stan, w którym nie
wiemy co mamy robić, czym się zająć nie należy do przyjemnych, dlatego zazwyczaj staramy się go
unikać.
Badania potwierdzają, że prawdziwym antidotum na nudę jest Internet. Między innymi z powodu
szybkiej dostępności, takiej jaką umożliwia nam np. telefon, który prawie zawsze mamy przy sobie.
Dzięki tej możliwości dzieci i młodzież praktycznie wcale nie muszą doświadczać nudy.
W związku z tym rodzice mają szansę nie słuchać narzekania, obserwować zniecierpliwienia dziecka i
radzić sobie ze związaną z tym frustracją. Jednak psychologowie twierdzą, że jest to mechanizm
szkodliwy dla rozwoju dzieci i młodzieży.
Nuda jest stanem, który ma duży potencjał aktywujący wiele ważnych procesów psychicznych
człowieka. Samodzielne radzenie sobie z nudą to olbrzymia mobilizacja do działania, podejmowania
decyzji, wzmacnia kreatywność i poczucie wpływu na własne życie. Zorganizowanie sobie takiego
czasu wymaga nakładu pracy, którego finałem może być osiągnięcie zadowolenia, nagrody jaką jest
zaangażowane i przyjemność uzyskana poprzez wykonywanie danej czynności.
Internet – rozrywka bez wysiłku…
Korzystanie z Internetu też powoduje podobne odczucia, ale charakteryzuje je łatwość uzyskania tam
wielu różnych bodźców bez żadnego wysiłku, często w sposób bierny pozbawiony wpływu na to, co
konsumują. W efekcie kształtuje się niebezpieczny nawyk sięgania po to, co najbardziej dostępne,
łatwe, atrakcyjne i… nie zawsze korzystnie wpływające na człowieka. Dlatego warto nie walczyć za
wszelką cenę z nudą. Dajmy szansę młodym ludziom pobyć w tym stanie, dzięki czemu mogą spotkać
się z samym sobą i sprawdzić swoje możliwości w świecie offline.
… i źródło wszelkiej wiedzy na wyciągnięcie ręki
Świat, w którym relatywizm zdominował wiele dziedzin życia to świat, w którym nie jest łatwo żyć.
Tym bardziej mogą doświadczać tego dzieci, które starają się zrozumieć jak on działa i mają
ograniczone możliwości analizy ze względu na jeszcze nie do końca rozwinięty układ nerwowy.
Dostępność Internetu oraz obecność urządzeń w życiu dorosłych i dzieci sprawiają, że staje się on
źródłem wszelkiej wiedzy i to, co wyświetla się na ekranach obdarzane jest pełnym zaufaniem. W
programie nauczania, szczególnie w początkowych latach edukacji nie ma obowiązku zajmowania się
tematem, który z pewnością jest bardzo ważny i może rzutować na sposób korzystania z Internetu.
Można powiedzieć, że Internet sam w sobie przejmuje rolę autorytetu w dziedzinie zasobów, a więc i
wiedzy.
Ważnym wydaje się uświadamianie dzieciom, że informacje, które tam czytają nie zawsze są rzetelne,
filmy które oglądają nie zawsze mają wartość, a osoby poznawane online mogą równie dobrze mieć
wobec nich złe intencje.

Podobna sytuacja dotyczy popularnych online blogerów, vlogerów i innych twórców, na których
wzorują się dzieci i młodzież. Obserwuje się, że aktualnie najwięcej autorytetów dla młodych ludzi
można znaleźć wśród osób aktywnie działających online czyli tzw. influencerów. Nie każda z tych
postaci prezentuje właściwe wartości i poglądy. Nie zawsze ilość polubień, subów czy fanów czyli
stopień popularności oznacza dobry wzór do naśladowania. Tego młodzi ludzie nie zawsze są
świadomi. Dorośli zaś często nie są zaznajomieni z tym, czym karmi się ich pociecha w sieci w związku
z tym nie mają pojęcia kto i w jaki sposób wpływa na jej zachowanie.

Przeczytaj również:
Patotreści w Internecie – nowe specyficzne zagrożenie online. Część 1 – czym są patotreści
Patotreści w internecie – nowe specyficzne zagrożenie online. Część 2 – wpływ młodzież oraz
rozmowy profilaktyczne
Łatwa (ale nieskuteczna) forma komunikacji
Kontakty z ludźmi znacznie zmieniły swoją formę odkąd jest możliwość zawierania znajomości i
kontynuowania ich online. Komunikowanie się w sieci ułatwia ten kontakt, ale też zubaża go poprzez
użycie jedynie werbalnych form porozumiewania się, co ogranicza możliwość rozumienia
komunikatów. Komunikacja z wieloma osobami jednocześnie wprowadza duże rozproszenie uwagi i
spłyca kontakt. Młodzi ludzie szybko przyzwyczajają się do takiej „wielozadaniowości” i są w stanie
funkcjonować w niej przez dłuższy czas. To może skutkować słabszymi kontaktami z rówieśnikami
poza Internetem, gdyż nie towarzyszy temu taki ogrom bodźców jaki otrzymują w Internecie. Może
również powodować poczucie nudy w kontaktach off-line, podczas gdy jest efektem
przestymulowania związanego ze zbyt dużą liczbą bodźców z Internetu.
Wczesny dostęp i modelowanie, czyli największy błąd rodziców
Warto pamiętać, że im wcześniej wprowadzamy dziecko w świat urządzeń mobilnych, tym bardziej
staną się one częścią jego życia. Początek korzystania z urządzeń przez dzieci jest niezwykle ważny i
warto zwracać uwagę na zalecenia specjalistów, które są oparte o badania i analizy rozwoju układu
nerwowego człowieka.
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zaleca, aby unikać udostępniania ekranów dzieciom do 2 roku
życia. Tymczasem często zdarza się, że dzieci przed drugim rokiem życia potrafią obsługiwać
urządzenia np. przesuwać obrazy, filmy, grać w proste gry itp. i spędzają na tej aktywności czas
każdego dnia.
Specjaliści zalecają, aby dzieci w wieku szkolnym nie korzystały z Internetu dłużej niż 2 godziny
dziennie, gdyż dłuższy czas online może wpływać niekorzystnie na ich rozwój. Są to informacje bardzo
ważne dla rodziców, gdyż brak zasad i limitów w korzystaniu ze smartfona może powodować
kształtowanie się niewłaściwego wzorca używania tego urządzenia.
Za kształtowanie takiego wzorca odpowiedzialni są rodzice, których wiedza bądź niewiedza w tym
zakresie może mieć duże znaczenie. Podobnie działa również przykład płynący z zachowana się
rodziców czy innych znaczących dorosłych.

W pracy z rodzinami, w których dziecko ma problem z nadużywaniem Internetu powtarza się motyw
niewłaściwych nawyków korzystania z sieci osób dorosłych, które poprzez modelowanie przejmuje
dziecko. Jeśli rodzic prawie cały czas korzysta z telefonu czy komputera, kieruje do dziecka często
komunikaty typu „nie przeszkadzaj”, „za chwilę” lub zaangażowany w aktywności online nie reaguje
na to, co robi to prawdopodobnie dziecko takie zachowania nabędzie. Dlatego przykład ze strony
dorosłych oraz sposób w jaki oni korzystają z sieci jest bardzo ważny w procesie kształtowania się
właściwych postaw w tym zakresie.
Gdy Internet staje się całym światem
Młodzi ludzie potrzebują swojej własnej przestrzeni, w której mogą poczuć wolność, bez nadzoru
rodziców. Jest to bardzo ważna potrzeba rozwojowa dotycząca autonomii i procesów indywiduacji.
Taki świat większość z nich znajduje w Internecie. To tutaj kreują swój wizerunek, swoją
rzeczywistość, kontakty z innymi oraz znajdują swoje miejsca i sposoby spędzania czasu. Nierzadko
przebywanie online wiąże się z tym, że w świecie rzeczywistym nie mają możliwości realizowania
swoich zainteresowań, pasji, mogą przeżywać różne trudności, w obliczu których ucieczka do świata
wirtualnego staje się jedyną możliwością uniknięcia konfrontacji z tym, co się dzieje w życiu.
W takich sytuacjach świat online nabiera dla nich olbrzymiej wartości, a momenty w których np.
dorośli decydują się ograniczyć dostęp do Internetu czy urządzenia wiążą się z bardzo silnymi
emocjami oraz impulsywnymi, nierzadko agresywnymi zachowaniami. Dlatego zaleca się rodzicom,
aby unikali tego typu interwencji i stopniowali swoje oddziaływania związane z ograniczaniem czasu
korzystania przez dziecko z Internetu. W wielu przypadkach taka praca powinna odbywać się pod
okiem terapeutów, którzy mogą wspierać rodziców w tym niełatwym procesie.

 

zajęcia świetlicowe

 

Dzień dobry,
załączam linki do zajęć świetlicowych.
 
Znajdziesz  tutaj kilka pomysłów na rozruszanie zarówno ciała, jak i szarych komórek, a także poznasz przepis na niepękające bańki mydlane oraz dowiesz się dlaczego latawiec lata.
 
MIŁEJ ZABAWY!
 
 
język polski, historia kl 8
 
język polski. Temat: Jaką formę wypowiedzi pisemnej wybrać na egzaminie z języka polskiego?
 
Mam nadzieję, że filmy, który proponuję, abyś obejrzał/a, ułatwi podjęcie decyzji na egzaminie. Najczęściej są to opowiadanie i rozprawka. W której formie jest Ci łatwiej wypowiedzieć się? Co sprawia Ci największą trudność, a czego jesteś pewna/pewien, że sobie poradzisz?
Zadanie:
Jaką formę wypowiedzi pisemnej najprawdopodobniej  wybiorę na egzaminie z języka polskiego? Uzasadnij swoje rozważania w formie rozprawki.
 
etapy pracy:
1. obejrzyj filmy na kanałach: Wiedza z wami podstawówka "O wybranych tematach rozprawek",
na - Zaliczone na 5! "Formy wypowiedzi" (cz. I, II, III, IV)
Jeśli nie jest Ci to potrzebne, nie musisz oglądać wszystkich, choć sugeruję, aby tak zrobić. 
2. przystąp do pisania.
3. Jeśli masz wątpliwości i nie możesz na początku postawić tezy, postaw hipotezę. Ważne jest, aby przemyśleć temat. Zapisz w brudnopisie argumenty i kontrargumenty, wszystkie "za" i "przeciw". Pamiętaj o wszystkich wymogach wypowiedzi pisemnej, np. trójpodzielnej budowie, wstępie, akapitach jak i o objętości pracy.
To zadanie prześlij do poniedziałku. Jest to ostatnia praca przed wystawieniem końcoworocznej oceny.
 
Osoby, które nie przysłały rozprawki, opowiadania i recenzji, proszę to zrobić dziś, ostatecznie.  
 
 
 

Przeczytano: 270 razy. Wydrukuj|Do góry